Modernitet og selvidentitet online dating

Under moderniteten muliggør avanceret kommunikationsteknologi interaktion og koordinering af aktiviteter uafhængig af tid og lokalitet.

Den moderne verdens dynamik er baseret på eksistensen af et universelt dateringssystem og globalt standardiserede tidszoner, der udvisker tiden og stedets egenart.

Det moderne menneskes nærmeste sociale relationer tenderer til at få karakter af, hvad Giddens kalder „rene forhold".

Det „rene forhold" eksisterer kun i kraft af forholdet selv uden bundethed til sociale eller konomiske sammenhænge.

Hvor det i gamle dage var ens erhverv, stamtavle eller efternavn, der definerede en, så er det i det moderne og senmoderne samfund nogle helt andre elementer, der spiller ind.

I "Modernitet og selvidentitet" kan du læse Anthony Giddens redegørelse for, hvordan identiteter udvikles i det samfund og under de omstændigheder, der er i dag.

Det refleksive selv afspejler her den institutionelle refleksivitet.

Moderne institutioner og ekspertsystemer handler og udtaler sig på baggrund af viden, men der er tale om en viden underkastet fortsat afprøven og tvivl.

Ekspertsystemer fordrer tillid, der imidlertid også har en ganske anden karakter end det traditionelle samfunds tillidsforhold, der var forankret i umiddelbare ansigt til ansigt interaktionsforløb.I moderniteten er selvet blevet et refleksivt projekt.Selvidentiteten er ikke længere noget givet, rundet af traditioner og kontinuitet i individets handlingsverden.Tilliden til moderne ekspertsystemer er abstrakt, virker så at sige bag om ryggen på os, men er også forbundet med risiko, fordi vi ved, at ekpertsystemer kan fejle med alvorlige konsekvenser til følge.Tillid og risiko er i det hele taget gennemgående og meget centrale begreber i de mange diskussioner, Giddens fører om disse ekspertsystemers funktionsmåde, hverdagslivets organisering, personlighedens dannelse - og det refleksive selv.

Leave a Reply